Rekrutacja na szkolenie dla liderek kampanii „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć”

Kategoria: Szkolenia
Utworzono: 2017-05-05
Administrator NL

Fundacja Autonomia zaprasza do udziału w szkoleniu przygotowującym do prowadzenia działań w ramach światowej kampanii „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć" w 2017 roku oraz zapoznającym z metodą WenDo - budowanie pewności siebie, asertywność i samoobrona dla kobiet i dziewcząt.

Zaproszenie skierowane jest do kobiet i osób socjalizowanych do roli kobiety, w szczególności pracujących lub działających z dziewczynkami, dziewczynami i kobietami, a także z grupami koedukacyjnymi, w ramach grup nieformalnych, organizacji pozarządowych, pracy w sektorze edukacji, pomocy społecznej i in.

Zachęcamy do udziału tłumaczki Polskiego Języka Migowego oraz kobiety z grup mniejszościowych (z punktu widzenia takich kategorii, jak: niepełnosprawność, orientacja psychoseksualna, tożsamość płciowa, pochodzenie etniczne i narodowe, wiek, status społeczno-ekonomiczny i in.)

Szczegółowe informacje na stronie:

http://www.autonomia.org.pl/index.php?id=aktualnosci&ajdi=193

Źródło: www.autonomia.org.pl