Kwestionariusze oceny ryzyka występowania przemocy w rodzinie oraz algorytmy postępowania dla ochrony zdrowia

Kwestionariusze oceny ryzyka występowania przemocy w rodzinie oraz algorytmy postępowania w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie dla przedstawicieli ochrony zdrowia

Postępowanie w związku z wystąpieniem przemocy w rodzinie - Przewodnik dla pracowników ochrony zdrowia

Okładka broszury - Postępowanie w związku z wystąpieniem przemocy w rodzinie

 

Broszura powstała w ramach projektu, którego celem było opracowanie i sprawdzenie w praktyce narzędzi pomagających pracownikom ochrony zdrowia zweryfikować podejrzenie występowania przemocy w rodzinie wobec dzieci i osób dorosłych.

Broszura jest podzielona na dwie części.

Pierwsza część dotyczy sytuacji krzywdzenia osoby dorosłej - zawiera kompendium wiedzy o psychologicznych mechanizmach przemocy w rodzinie, przydatne informacje prawne oraz opis kwestionariusza pomocnego przy ocenie ryzyka występowania przemocy i propozycję algorytmu (modelu) postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia przemocy.

Druga część dotyczy sytuacji krzywdzenia dzieci w rodzinie – zawiera podstawowe informacje o specyficznej sytuacji dzieci doświadczających przemocy oraz o przebiegu procedury „Niebieskie Karty". Przedstawiono tu także kwestionariusz czynników ryzyka i algorytm postępowania w sytuacji krzywdzenia dziecka.

Obydwa narzędzia (dla dorosłych i dla dzieci) zostały przetestowane przez pracowników ochrony zdrowia (od września 2014 do marca 2015 roku) i uzyskały ich pozytywną rekomendację. Zachęcamy do używania ich zawsze, gdy jest taka potrzeba.

Kwestionariusz oceny ryzyka oraz algorytm postępowania w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie wobec dziecka

Kwestionariusz oceny ryzyka oraz algorytm postępowania w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie wobec dziecka

Kwestionariusz oceny ryzyka oraz algorytm postępowania w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie wobec dorosłego

Kwestionariusz oceny ryzyka oraz algorytm postępowania w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie wobec dorosłego

Newsletter Niebieskiej Linii

Dołącz do biuletynu Niebieskiej Linii i otrzymuj wszystkie bieżące informacje o akcjach, szkoleniach, wydarzeniach oraz nowych artykułach.