O nas

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie powstało w 1995 roku, jako placówka Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od 25 lat realizujemy zadania w szeroko pojętym zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i edukacji w tym obszarze.

Działania, które prowadzimy to:

 • Pomoc psychologiczna
 • Pomoc prawna
 • Ogólnopolska poradnia mailowa
 • Ogólnopolska poradnia telefoniczna
 • Ośrodek dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
 • Działania szkoleniowe i doradcze dla organizacji państwowych (m. in. Ministerstwa, Policja) oraz dla osób prywatnych
 • Wydawanie pisma "Niebieska Linia"

Pomocy psychologicznej i prawnej udzielamy naszym klientom nieodpłatnie.

Na przestrzeni lat współpracowaliśmy między innymi z:

 • Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • Ministerstwem Sprawiedliwości,
 • Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy,
 • Phare,
 • Funduszem Inicjatyw Społecznych,
 • Policją.

Newsletter Niebieskiej Linii

Dołącz do biuletynu Niebieskiej Linii i otrzymuj wszystkie bieżące informacje o akcjach, szkoleniach, wydarzeniach oraz nowych artykułach.