Kwestionariusze oceny ryzyka występowania przemocy w rodzinie oraz algorytmy postępowania dla oświaty

Kwestionariusze oceny ryzyka występowania przemocy w rodzinie oraz algorytmy postępowania w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie dla przedstawicieli oświaty

Postępowanie w związku z wystąpieniem przemocy wobec dziecka - Przewodnik dla pracowników oświaty

Broszura - Postępowanie w związku z wystąpieniem przemocy wobec dziecka

Broszura powstała w ramach projektu, którego celem było opracowanie i sprawdzenie w praktyce narzędzi pomagających pracownikom oświaty zweryfikować podejrzenie występowania przemocy w rodzinie wobec dzieci.

W wyniku spotkań z pracownikami różnych placówek oświatowych (od przedszkoli po szkoły ponadgimnazjalne) w ramach grupach fokusowych powstały dwa narzędzia – jedno do używania w przypadku dzieci do 9 roku życia, drugie dla dzieci powyżej 9 roku życia. Broszura zawiera omówienie obydwu kwestionariuszy i algorytmów (modeli) postępowania.

Ponadto broszura zawiera kompendium wiedzy o objawach krzywdzenia dzieci, procedurze „Niebieskie Karty" oraz przepisach prawnych dotyczących zadań pracowników oświaty w zakresie ochrony i bezpieczeństwa dzieci.

Obydwa narzędzia (dla dzieci młodszych i dla dzieci starszych) zostały przetestowane przez pracowników oświaty (od września 2014 do marca 2015 roku) i uzyskały ich pozytywną rekomendację. Zachęcamy do używania ich zawsze, gdy jest taka potrzeba.

Kwestionariusz oceny ryzyka oraz algorytm postępowania w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie wobec dziecka w wieku do 9 lat

Kwestionariusz oceny ryzyka oraz algorytm postępowania w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie wobec dziecka w wieku do 9 lat

Kwestionariusz oceny ryzyka oraz algorytm postępowania w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie wobec dziecka w wieku powyżej 9 lat

Kwestionariusz oceny ryzyka oraz algorytm postępowania w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie wobec dziecka w wieku powyżej 9 lat

Newsletter Niebieskiej Linii

Dołącz do biuletynu Niebieskiej Linii i otrzymuj wszystkie bieżące informacje o akcjach, szkoleniach, wydarzeniach oraz nowych artykułach.