Kontakt z redakcją

Redakcja:

Wydawca: Instytut Psychologii Zdrowia PTP, ul. Gęślarska 3, 02-412 Warszawa
Redaktor naczelna: Renata Durda
Sekretarz redakcji: Katarzyna Kulesza
Rada Programowa: dr Dorota Dyjakon, prof. Beata Gruszczyńska, dr Magdalena Grzyb, prof. Ewa Jarosz, prof. Krzysztof Krajewski, prof. Anna Kwak, mgr Jacek Lelonkiewicz, dr Michał Lewoc, dr Marek Michalak, prof. Bibiana Mossakowska, prof. Ewa Pisula, prof. Monika Płatek – Przewodnicząca Rady, dr Agnieszka Popiel, dr Ewa Pragłowska, dr Monika Sajkowska, mgr Krzysztof Sarzała, mgr Zofia Sobolewska-Mellibruda, dr Grzegorz Wrona
Przygotowanie i druk: LOTOS Poligrafia sp. z o.o.
Adres Redakcji: ul. Widok 24 (II piętro), 00-023 Warszawa
tel.: 22 823 96 6422 824 25 01
adres e-mail: pismo@niebieskalinia.pl

Pismo Niebieska Linia na Facebooku

Newsletter Niebieskiej Linii

Dołącz do biuletynu Niebieskiej Linii i otrzymuj wszystkie bieżące informacje o akcjach, szkoleniach, wydarzeniach oraz nowych artykułach.