Prenumerata

Zapraszamy do zaprenumerowania dwumiesięcznika "Niebieska Linia"!

Cena całorocznej prenumeraty w 2023 roku wynosi 140 zł brutto. Pojedyncze egzemplarze w cenie 25 zł brutto. Zamówienia na prenumeratę można składać w redakcji pisma „Niebieska Linia”, wysyłając:

  • e-maila na adres pismo@niebieskalinia.pl
  • lub faksem na nr 22 823 96 64
  • zamówienie można także wysłać pocztą na adres: Instytut Psychologii Zdrowia, ul. Gęślarska 3, 02-412 Warszawa.

W treści maila proszę podać dane instytucji zamawiającej prenumeratę, adres odbiorcy prenumeraty oraz liczbę prenumerat. Osoby prywatne powinny dokonywać przedpłaty na konto:

Instytut Psychologii Zdrowia
ul. Gęślarska 3, 02-412 Warszawa
Santander Bank Polska 32 1090 1056 0000 0001 0128 5123
z dopiskiem "Niebieska Linia".

Newsletter Niebieskiej Linii

Dołącz do biuletynu Niebieskiej Linii i otrzymuj wszystkie bieżące informacje o akcjach, szkoleniach, wydarzeniach oraz nowych artykułach.