Prenumerata w 2021 roku

Zapraszamy do zaprenumerowania dwumiesięcznika "Niebieska Linia"!

Cena całorocznej prenumeraty wynosi 105 zł brutto. (Pojedyncze egzemplarze w cenie 18 złotych)

Zamówienia na prenumeratę można składać w redakcji pisma „Niebieska Linia”, wysyłając e-maila na adres pismo@niebieskalinia.pl lub faksem na nr 22 823 96 64, albo wysyłając pocztą na adres:

Instytut Psychologii Zdrowia
ul. Gęślarska 3
02-412 Warszawa