Rocznik

Nr 4/147/2023

Drogie Czytelniczki i drodzy Czytelnicy!

Mamy gorący rok, jeśli chodzi o zmiany w przepisach związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej.

9 marca br. Prezydent RP podpisał zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (obecnie przemocy domowej), które wprowadzają także od 15 sierpnia szereg zmian w ustawie o Policji, Żandarmerii Wojskowej i Kodeksie postępowania cywilnego.

2 sierpnia br. Prezydent RP podpisał ustawę tzw. Kamilkową (na cześć zmarłego w maju tego roku 8-letniego Kamilka z Częstochowy) zmieniającą Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz inne ustawy (w tym ustawę o przeciwdziałaniu przemocy domowej). Vacatio legis dla większości przepisów tej ustawy wynosi 6 miesięcy, ale pracy nad przygotowaniem nowych standardów i regulaminów czeka nas sporo.

Pozostaje trzymać kciuki za roztropne wdrażanie nowych przepisów z dbałością zarówno o ich sens merytoryczny, jak i zdrowrozsądkową organizację prac w zespołach interdyscyplinarnych i grupach diagnostyczno-pomocowych.

W tym numerze „Niebieskiej Linii” proponujemy Państwu trzy działy tematyczne. Kontynuację tematu pracy z parami oraz rozumienia dynamiki relacji między kobietami i mężczyznami w bliskich związkach.

Drugi dział dotyczy bezpieczeństwa dzieci – aktualnej skali różnych rodzajów przemocy, których dzieci doświadczają (badania z 2018 i 2022 roku) oraz przypominamy wykład prof. Jerzego Mellibrudy o bólu i strachu w relacjach rodzice-dzieci (z 2000 roku). Czytając ten tekst rodzi się pytanie, czy przez ponad dwie dekady zrobiliśmy wystarczająco dużo dla lepszej ochrony dzieci w naszym kraju?

Trzeci dział dotyczy różnych aspektów pomagania – tych, które organizujemy niekonwencjonalnie, ale z zapleczem merytorycznym („Rumianki i Bratki”) i tym, w które czasem się rzucamy w pojedynkę („Uwikłana”).

Spokojnej jesieni i długodystansowej wytrwałości.

 

Renata Durda

PS.Z ostatniej chwili – ustawa Kamilkowa została opublikowana – Dziennik Ustaw z 14 sierpnia poz. 1606.

 

Spis treści do nr 4/147/2023

 

Kobieta i mężczyzna - niebezpieczne związki

  1. Sebastian Pluta – Problemy etyczne terapii par z doświadczeniem przemocy. Pomiędzy teorią a praktyką, cz. 2
  2. Barbara Czardybon – Wpływ społeczny i procesy władzy w parze
  3. Agnieszka Zachmann – Manipulacje – podstępne „wywieranie wpływu”
  4. Agata Sierota – Trening zachowań asertywnych – profilaktyka i pomoc w przemocowych relacjach
  5. Anita Deskiewicz – Nawet śmierć nas nie rozłączy...

Jak bezpiecznie wychować dziecko

  1. Jerzy Mellibruda – Ból i strach w kontaktach między rodzicami i dziećmi
  2. Maria Engler – Tożsamość u dzieci adopcyjnych a jawność adopcji
  3. Katarzyna Kulesza – Czy świat dla dzieci jest bezpieczny? Skala krzywdzenia dzieci

Różne oblicza pomagania

  1. Anna Maria Nowakowska – Uwikłana
  2. Hanna Kubus – Rumianki i Bratki, czyli jak dyskretnie i skutecznie pomagać

 

Newsletter Niebieskiej Linii

Dołącz do biuletynu Niebieskiej Linii i otrzymuj wszystkie bieżące informacje o akcjach, szkoleniach, wydarzeniach oraz nowych artykułach.