Pogotowie dla ofiar przemocy

Kategoria: Media o nas
Utworzono: 2014-03-06
Administrator NL

Przemoc wobec kobiet jest jednym z najczęstszych przejawów dyskryminacji kobiet i łamania praw człowieka we współczesnym świecie. Na poziomie globalnym epidemia przemocy dotyka 35% kobiet.

05.03.14 Renata Durda: „Często wychodzimy z założenia, że nie powinniśmy się wtrącać w sprawy innych ludzi .(…)” - Rozmowa w PolskieRadio24

W Wiedniu Europejska Agencja Praw Podstawowych UE opublikowała raport nt. przemocy wobec kobiet w państwach Wspólnoty. Większość kobiet doświadcza przemocy fizycznej lub seksualnej ze strony partnerów. Jak wygląda sytuacja kobiet dotkniętych przemocą w Polsce? Czy kobiety mogą liczyć na pomoc?

Przemoc w Europie

- W krajach Europy Północnej i Zachodniej takich jak Niemcy czy Francja okazuje się, że skala tego problemu jest również wysoka. Przykłady przemocy są bardzo szeroko przedstawiane być może dlatego tak różnie układają się wyniki tego raportu - powiedziała Magda Skajewska, korespondentka Polskiego Radia.

- Wszędzie tam gdzie działają organizacje i funkcjonują programy na rzecz podnoszenia świadomości kobiet, ofiary przemocy mają większą odwagę by przyznać się do problemu przemocy. Kobiety skarżą się, że wiele instytucji do których się zgłaszają bagatelizują ich problem – powiedziała Urszula Nowakowska, Dyrektor Centrum Praw Kobiet.

Milczenie ofiar

Przemoc ma destrukcyjny wpływ na życie kobiety. Ten problem może wystąpić w każdym domu niezależnie od sytuacji finansowej czy poziomu życia. Kobiety ulegają różnym formom przemocy.

- Polki boją się mówić o problemie przemocy w rodzinie. Moim zdaniem nie tylko boją, ale przede wszystkim wstydzą się mówić o tym problemie. W Polsce wciąż ofiara przemocy w rodzinie to stygmat. Renata Durda, Niebieska Linia.

Skutki przemocy nie ograniczają się jedynie do negatywnego wpływu na stan zdrowia i jakość życia kobiety. Osoby, które doświadczyły przemocy dwa razy częściej cierpią z powodu depresji, często nadużywają też alkoholu i przeżywają stany lękowe.

Ofiary przemocy mogą skorzystać z numerów zaufania:
Centrum Praw Kobiet 600 07 07 17
Warszawska Niebieska Linia 22 668 70 00

Paulina Olak

Źródlo: www.polskieradio.pl