Reaguj - to Twój prawny obowiązek!

Kategoria: Akcje, konferencje, kampanie
Utworzono: 2017-07-31
Administrator NL

Od 13 lipca 2017 r. zawiadomienie policji lub prokuratury o poważnych przestępstwach wobec dzieci (ciężki uszczerbek na zdrowiu, zgwałcenie, wykorzystanie seksualne bezradności, wykorzystywanie seksualne) jest obowiązkiem prawnym każdego, kto ma wiarygodną informację o ich popełnieniu, przygotowaniu lub usiłowaniu popełnienia. Zgodnie z art. 240 par. 1 kk niezłożenie zawiadomienia grozi karą pozbawienia wolności do lat 3.

Dotychczas do zawiadomienia prokuratora lub policji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wobec dziecka było obowiązkiem społecznym. Oznaczało to moralny obowiązek każdego człowieka.

Zmiana prawa spowodowała, że obowiązek społeczny został zastąpiony obowiązkiem prawnym . Obowiązek prawny zgłoszenia podejrzenia popełnienia przestępstwa wobec dziecka oznacza, że w przypadku zaniechania zgłoszenia osoba dorosła może ponieść odpowiedzialność karną.

Więcej na stronie akcji informacyjnej Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę: http://fdds.pl/reaguj/

Źródło: http://fdds.pl

Do pobrania:
Adres URL:OpisRozmiar
Dostęp do URL (http://fdds.pl/reaguj/Kampania_Reaguj_plakat.pdf)Plakat 11762 Kb
Dostęp do URL (http://fdds.pl/reaguj/Kampania_Reaguj_ulotka.pdf)Ulotka 5737 Kb