Zagrożenia czyhające na dzieci i młodzież w realu oraz w rzeczywistości (19 Dni Przeciwko Przemocy i Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży)

wwsf yellow ribbon en

Dokładnie 1 sierpnia 2010 roku wszedł w życie art. 96 prim Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, który zakazał stosowania kar cielesnych. Tymczasem według policyjnych raportów w samym 2017 roku ofiarami przemocy wśród najbliższych stało się blisko 13,5 tys. dzieci. Z kolei problemem, z jakim musi się w ostatnich latach mierzyć młodzież, to mowa nienawiści, której głównym źródłem stał się Internet. Przemoc domowa, grooming czy cyberstalking – jak im zaradzić i jak zmniejszyć skalę oraz skutki tych przestępstw?

Bici biją
Faktem jest, iż zjawisko przemocy systematycznie ewoluuje. „Bez wątpienia coraz bardziej nasila się przemoc psychiczna. Musimy jednak pamiętać, że przemoc to nie tylko działanie – to również i zaniechanie” - mówi asp. Danuta Kalinowska z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie. Pamiętajmy, że stare porzekadło „Bici biją” nie straciło na aktualności. Co zatem zrobić, gdy jesteśmy świadkiem niepokojących zachowań względem dziecka? „Zgodnie z Ustawą o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie policja jest jednym, lecz nie jedynym z podmiotów, zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Pamiętajmy, że do ochrony praw krzywdzonych przemocą zobowiązane są również ośrodki pomocy społecznej, służba zdrowia oraz placówki oświatowe” - podsumowuje asp. Danuta Kalinowska.

Gdy dziecko staje się milczące
W 2017 roku policja odnotowała 4 tys. przypadków pedofilii i pornografii dziecięcej. Ogromna większość tego typu czynów jest dokonywana przez osoby najbliższe dziecku – 80 proc. sprawców stanowią ojcowie, dziadkowie, wujkowie oraz opiekunowie. Jak rozpoznać, że z dzieckiem dzieje się coś złego i mogło paść ofiarą pedofila? „Gdy nagle nasze dziecko staje się dzieckiem milczącym, izolującym się od nas i unikającym rozmów, mamy wyraźny sygnał, że w życiu dziecka nastąpiła jakaś niepokojąca zmiana” - mówi dr Aleksandra Piotrowska, psycholog dziecięcy.

Niemniej miejscem aktywności pedofilów jest również Internet. Nowym rodzajem przestępstwa, uregulowanym w art. 200a Kodeksu Karnego, jest tzw. grooming (tj. nawiązywanie kontaktu z osobą małoletnią za pomocą systemu teleinformatycznego w celach pedofilskich). „Dziecko powinno być uczone, że nie musi się zgadzać na wszystkie zachowania dorosłych. Ideał dziecka posłusznego jest czymś, co pedofilom tak naprawdę sprzyja. Co ważne, dziecko winno być również przez opiekunów wyposażane w wiedzę na temat własnej seksualności” – podkreśla dr Aleksandra Piotrowska.

Realna krzywda w cyberprzestrzeni
Zjawiskiem, które w ostatnich latach przybrało na sile, jest cyberprzemoc. Przybiera ona różnorodne formy, takie jak między innymi zamieszczanie kompromitujących materiałów zdjęciowych bądź filmowych czy włamywanie się na konta pocztowe w celu rozsyłania prywatnych informacji. Co ciekawe, jak wynika z badań przeprowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli, z cyberprzemocą zetknęło się prawie 40 proc. uczniów, blisko 30 proc. rodziców oraz 45 proc. nauczycieli.

Powszechnym zjawiskiem jest również sexting. Słowo to pochodzi od połączenia angielskich słów „sex” (seks) oraz „texting” (wysyłanie wiadomości tekstowych) i polega na przesyłaniu za pomocą Internetu czy to zdjęć, filmów bądź tekstów nacechowanych seksualnie. Co ważne, konsekwencją sextingu może być nie tylko cyberprzemoc. „Warto podkreślić, że następstwa sextingu mogą być dużo bardziej dalekosiężne niż nękanie. Przesyłane zdjęcia mogą zostać również wykradzione i trafić do grup pedofilskich lub znaleźć się na stronach z pornografią” – przestrzega dr Szymon Wójcik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Niestety akty przemocy z użyciem technologii informacyjnej i komunikacyjnej, choć dokonywane w wirtualnym świecie, potrafią realnie wyrządzić ogromną krzywdę. Wysoki poziom anonimowości sprawcy oraz błyskawiczna szybkość rozpowszechniania się materiałów sprawia, że ofiary przemocy rówieśniczej czują się napiętnowane, odrzucone oraz samotne. Jeśli zatem doświadczasz cyberprzemocy, nie wahaj się skorzystać z bezpłatnego numeru 116 111. Pamiętaj – w walce z przemocą nie jesteś sam!

Materiał Niebieskiej Akademii Warszawskiej, projekt finansuje Miasto Stołeczne Warszawa. 
LOGO biale finansowanie