Spotkanie BKDS ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (16.03.2020)

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 16 marca br. w siedzibie Komitetu Ochrony Praw Dziecka, przy ul. Oleandrów 6 (III piętro) w godzinach 14.00-16.00.