Pomoc Pokrzywdzonym Przestępstwem

Instytut Psychologii Zdrowia PTP świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom przestępstw oraz członkom ich rodzin. Zadanie współfinansowane jest z Funduszu Sprawiedliwości pozostającym w gestii Ministra Sprawiedliwości.

Od 2009 roku prowadzi działania skierowane do osób pokrzywdzonych wszystkimi rodzajami przestępstw, które nie są w stanie samodzielnie przebrnąć przez procedury sądowe, a także potrzebują wsparcia psychologicznego i finansowego, aby powrócić do pełni życia osobistego, zawodowego i społecznego.

W ramach tego projektu wsparcie osób pokrzywdzonym przestępstwem, świadków przestępstw oraz osób im najbliższych, obejmuje między innymi:

 • organizowanie i finansowanie pomocy prawnej,
 • organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza z dowolnego języka lub tłumacza języka migowego w celu udzielenia pomocy
 • pokrywanie kosztów związanych z pomocą psychologiczną, psychoterapią, lub pomocą psychiatryczną;
 • pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
 • pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
 • finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za media w lokalu mieszkalnym;
 • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem sprawzwiązanych ze skutkami przestępstwa ;
 • pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
 • pokrywanie kosztów zakupu odzieży, i środków czystości;
 • finansowanie kosztów wyjazdu terapeutycznego:
 • a) osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę,
 • b) uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje podczas którego udzielana będzie pomoc, o której mowa w pkt 4;

Z pomocy mogą korzystać osoby pokrzywdzone przestępstwem (w wyniku uszkodzenia ciała, bójki lub pobicia, wypadku komunikacyjnego, gróźb karalnych, gwałtu/wykorzystania seksualnego, przemocy w rodzinie, niealimentacji, kradzieży, rozboju, oszustwa, uszkodzenia mienia i innych), świadkowie tych przestępstw oraz członkowie ich rodzin. 

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Serdecznie zapraszamy do naszego Okręgowego Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz naszych Lokalnych Punktów Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Przed wizytą prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia się na spotkanie ze specjalistą.

Warszawa-Śródmieście - Okręgowy Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

ul. Widok 24 (II piętro), 00-023 Warszawa
tel. do osoby I kontaktu: tel. 22 824 25 01
godziny urzędowania pracownika I kontaktu:
poniedziałek-piątek: godz. 8.00-20.00
sobota: 9.00-14.00

Warszawa-Mokotów - Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

ul. Grażyny 15 pokój nr 125 (I piętro), 02-548 Warszawa
tel. do osoby I kontaktu: tel. 786 641 738
godziny urzędowania pracownika I kontaktu:
wtorek, piątek: godz. 09:00-14.00

Warszawa-Wola - Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 

Al. Solidarności 84 lok. 6, 01-003 Warszawa
tel. do osoby I kontaktu: tel. 22 823 96 64
godziny urzędowania pracownika I kontaktu:
wtorek, środa: godz. 08:00-13.00

Warszawa-Żoliborz - Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

ul. Popiełuszki 16 lok. 14, 01-590 Warszawa
tel. do osoby I kontaktu: tel. 786 641 743
godziny urzędowania pracownika I kontaktu:
wtorek, czwartek: godz. 8.00-13.00

Grodzisk Mazowiecki - Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
ul. 3 Maja 57 (I piętro, gabinet nr 2), 05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. do osoby I kontaktu: tel. 786 641 742
godziny urzędowania pracownika I kontaktu:
środa, piątek: godz. 15.00-20.00

Pruszków - Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
ul. Kościuszki 28 lok. 23/6, 05-800 Pruszków
tel. do osoby I kontaktu: tel. 786 641 741
godziny urzędowania pracownika I kontaktu:
wtorek, czwartek: godz. 15.00-20.00

Piaseczno - Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
ul. Kościuszki 33 lok. 211, 05-500 Piaseczno
tel. do osoby I kontaktu: tel. 786 641 740
godziny urzędowania pracownika I kontaktu:
piątek, sobota: godz. 10.00-15.00

Zadanie współfinansowane jest z Funduszu Sprawiedliwości pozostającym w gestii Ministra Sprawiedliwości.

Newsletter Niebieskiej Linii

Dołącz do biuletynu Niebieskiej Linii i otrzymuj wszystkie bieżące informacje o akcjach, szkoleniach, wydarzeniach oraz nowych artykułach.