Poradnia mailowa

Od wielu lat Pogotowie Niebieska Linia IPZ prowadzi Poradnię Mailową dostępną TUTAJ. 

Na zgłoszenia odpowiada zespół specjalistów. Są wśród nich psycholodzy, pedagodzy oraz absolwenci innych uniwersyteckich kierunków społecznych.

Poradnia działa dzięki wsparciu NASK w ramach projektu "Rozwój platformy pomocowej 116sos.pl wraz z obsługą infolinii (dla osób dorosłych będącym w kryzysie emocjonalnym) oraz osobami towarzyszącymi".


Jeśli szukasz informacji:

 • adresów instytucji, w okolicy twojego miejsca zamieszkania, możesz skorzystać z poniższych linków:

https://www.116sos.pl/wyszukiwarka_osrodkow

https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z siedzibą na ul. Gęślarskiej 3, 02-412 Warszawa
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Instytucie nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: inspektor@mbrk.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji w ramach poradni mailowej są przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. d) RODO - ochrona żywotnych interesów, art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora oraz art. 9 ust. 2 lit b) RODO - zabezpieczenie społeczne i ochrona socjalna.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, z którymi zostały zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu jakim jest udzielanie pomocy lub do czasu wcześniejszego zgłoszenia sprzeciwu.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprzeciwu,
  b) prawo do niepodlegania profilowaniu skutkującemu podejmowaniem decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, wywołującemu skutki prawne lub mającemu inny istotny wpływ,
  c) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do realizacji celów wskazanych w ust. 3.

Newsletter Niebieskiej Linii

Dołącz do biuletynu Niebieskiej Linii i otrzymuj wszystkie bieżące informacje o akcjach, szkoleniach, wydarzeniach oraz nowych artykułach.