Kalendarium wydarzeń

7.03.2023 -   "Przemoc w rodzinie jako przesłanka rozpadu związku małżeńskiego w różnych aspektach prawnych- Prawo świeckie i kanoniczne"

19.04.2023 - "W pułapce uwikłania"

10.05.2023 - "Przemoc seksualna w bliskich relacjach"

15.06.2023 - "Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 2023"

03.07.2023 - "Nadpobudliwość i zachowania agresywne dziecka jako konsekwencje doświadczania przemocy"

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.

          

Newsletter Niebieskiej Linii

Dołącz do biuletynu Niebieskiej Linii i otrzymuj wszystkie bieżące informacje o akcjach, szkoleniach, wydarzeniach oraz nowych artykułach.