Czarna Księga Ofiar Przemocy Domowej w Polsce 2021- RAPORT

Badania potwierdzają ogromną skalę przemocy w Polsce. Co wszyscy możemy robić, by jej zapobiegać? – Rekomendacje działań ogólnopolskich przedstawiamy w „Czarnej Księdze Ofiar Przemocy Domowej 2021”.


Pogotowie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia od momentu powstania (1995 r.) gromadzi dane dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie. Wśród tych danych brakuje jednak konkretnej informacji o liczbie osób, które tracą życie w wyniku aktów przemocy w rodzinie. (Liczba ta w różnych źródłach waha się między 150 a 500 osób rocznie.)

Realizując projekt mający na celu zdobycie właśnie tej informacji, dotarliśmy do wszystkich możliwych miejsc, które w Polsce gromadzą dane statystyczne, pytając, co wiedzą o śmiertelnych zdarzeniach związanych z przemocą w rodzinie w 2021 r.

Poszukując danych dotyczących zabójstw, samobójstw oraz tajemniczych zaginięć, za którymi być może stoją zabójstwa wewnątrzrodzinne, pytaliśmy więc Policję, prokuratury, sądy, Główny Urząd statystyczny, system ochrony zdrowia, zespoły interdyscyplinarne ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wojewódzkich koordynatorów realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i media.

Koordynatorką projektu i prac merytorycznych utworzonej na jego potrzeby Rady Ekspertek i Ekspertów była kierowniczka Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ Renata Durda, w skład Rady Ekspertek i Ekspertów, którzy pracowali nad Raportem to: prof. Beata Gruszczyńska, dr hab. Dagmara Woźniakowska-Fajst, dr Magdalena Grzyb, prof. Witold Klaus, dr Michał Lewoc, dr Grzegorz Wrona.

 

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem  „Teraz koniec z Tobą Czarna Księga Ofiar Przemocy Domowej w Polsce 2021”

 

 

 

 

Newsletter Niebieskiej Linii

Dołącz do biuletynu Niebieskiej Linii i otrzymuj wszystkie bieżące informacje o akcjach, szkoleniach, wydarzeniach oraz nowych artykułach.