Partnerzy

Naszymi partnerami są:

 

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Zapewnienie specjalistycznej pomocy dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie - "Bezpieczny Widok"

 

Ministerstwo Sprawiedliwości

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem
Współfinansowano ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

 

Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw

 

https://cozyperiod-belt.com

Newsletter Niebieskiej Linii

Dołącz do biuletynu Niebieskiej Linii i otrzymuj wszystkie bieżące informacje o akcjach, szkoleniach, wydarzeniach oraz nowych artykułach.