Zespół

Zespół Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ tworzą:

 • Renata Durda - kierowniczka Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ, certyfikowana superwizorka i specjalistka ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, redaktorka naczelna dwumiesięcznika "Niebieska Linia", autorka wielu publikacji z zakresu tworzenia interdyscyplinarnych rozwiązań na rzecz zapobiegania zjawisku przemocy w rodzinie, członkini Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (2011-2020), społeczna doradczyni Rzecznika Praw Dziecka (2010-2018), członkini Rady Kobiet przy Prezydencie m.st. Warszawa (od 2019 roku).
 • Malwina Bobrzyk - adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwent prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z Pogotowiem związana od 2005 roku, w którym świadczy poradnictwo prawne w postaci konsultacji indywidulanych oraz telefonicznych dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, świadków tych czynów oraz osób pokrzywdzonych innymi przestępstwami. Specjalizuje się w prawie rodzinnym i opiekuńczym, a także karnym.
 • Aneta Bukowska - psycholożka, psychoterapeutka par.  Tytuł magistra psychologii uzyskała na Uniwersytecie SWPS. Jest certyfikowaną terapeutką par w nurcie integracyjnym (certyfikacja Instytutu Psychologii Zdrowia). Obecnie kształci się w czteroletniej szkole psychoterapii we Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii. Ukończyła szkolenia z zakresu dialogu motywacyjnego oraz Praca ze Sprawcą Przemocy wg modelu "Partner Plus", szkolenie NEST (The New Experience for Survivors of Trauma - Nowe Doświadczenie dla Osób Dotkniętych Traumą). Odbyła również dwuletni wolontariat w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ. Prowadzi konsultacje indywidualne, zajęcia edukacyjne oraz warsztaty rozwojowe dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie.
 • Karolina Czarnecka - psycholożka Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Mgr psychologii o specjalizacji sądowo-penitencjarnej. Praktyki zawodowe odbywała w Areszcie Śledczym w Warszawie. Absolwentka rocznego stażu zawodowego w Pogotowiu "Niebieska Linia" IPZ. Ukończyła szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, m.in. Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie, Praca ze Sprawcą Przemocy wg modelu "Rodzina" oraz "Partner Plus". Certyfikowana specjalistka ds. pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. Prowadzi konsultacje indywidualne, zajęcia edukacyjne dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie, oraz grupy umiejętności wychowawczych. Koordynatorka programu wolontariatu "Niebieskiej Linii".
  Facylitatorka programów rozwojowych z końmi Horse Assisted Education. Razem z końmi tworzy innowacyjną przestrzeń rozwojową dla osób doświadczających przemocy.
 • Bożena Długosz - absolwentka Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, konsultantka pierwszego kontaktu, pracownik sekretariatu Pogotowia "Niebieska Linia" od 2000 roku, od 1998 udział w programie placówki pozarządowej Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U".
 • Ewa Foks – mgr psychologii, psychoterapeutka. Absolwentka psychologii klinicznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Studiów Podyplomowych na kierunku Psychologia Kryzysu i Interwencji Kryzysowej przygotowujących do pracy z osobami dotkniętymi sytuacjami kryzysowymi oraz konsekwencjami doświadczeń kryzysowych i traumatycznych o charakterze sytuacyjnym, rozwojowym, egzystencjalnym i środowiskowym. Absolwentka Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – I Stopień , Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej – II Stopień , kurs zaawansowany oraz ukończyła szkolenie dotyczące pracy z osobami stosującymi przemoc wg modelu "Partner Plus ". Posiada Certyfikat Specjalisty w Zakresie Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie wydany przez Instytut Psychologii Zdrowia. Odbyła roczny staż zawodowy w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ, staż kliniczny w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim na Oddziale Psychiatrii w Warszawie oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy na Żoliborzu w Warszawie. Ukończyła 4-letnią Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej – INTRA posiadającą rekomendację Sekcji Psychoterapii PTP i przygotowującą do pracy psychoterapeutycznej w podejściu integracyjnym. Obecnie w trakcie certyfikacji na superwizora w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Prowadzi konsultacje psychologiczne indywidualne, grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, a także dyżuruje w Poradni Telefonicznej w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "NL" IPZ.
 • Mariola Gosławska - młodszy inspektor w st. spocz., absolwentka Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ponad 32-letni staż pracy w Policji, ostatnio na stanowisku Naczelnika Wydziału ds. Nieletnich, Patologii i Profilaktyki Biura Prewencji Komendy Głównej Policji. Z Niebieską Linią związana od 2008 r. Prowadzi konsultacje indywidualne i spotkania z grupą dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz pokrzywdzonym innymi przestępstwami.
 • Wioletta Karłowicz-Dul - psycholożka, seksuolożka, psychoterapeutka w trakcie szkolenia w nurcie integracyjnym w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia. Absolwentka psychologii ze specjalnością psychoterapia i terapia seksualna oraz studiów podyplomowych z zakresu seksuologii klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Pogotowiu „Niebieska Linia", Oddziale Dziennym Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie, Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie oraz Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia. W „Niebieskiej Linii prowadzi indywidualne konsultacje psychologiczne, grupy edukacyjne, pracuje jako konsultant psychologiczny w poradni telefonicznej, a także jako osoba pierwszego kontaktu.
 • Katarzyna Kulesza - sekretarz redakcji pisma "Niebieska Linia", dwumiesięcznika wydawanego przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP. Polonistka, redaktorka z wieloletnim doświadczeniem w pracy w redakcji czasopism i wydawnictw książkowych.
 • Maja Kuźmicz - mgr psychologii, trenerka, certyfikowana specjalistka w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, w trakcie certyfikacji superwizorskiej. Jest absolwentką psychologii klinicznej SWPS, Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA oraz Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej. Od 2006 roku współpracuje z Niebieską Linią. Prowadzi konsultacje indywidualne, grupy wsparcia oraz edukacyjne, a także warsztaty kompetencji społecznych. Specjalizuje się w pracy z osobami starszymi.
 • Piotr Łada - adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwent prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończył także kulturoznawstwo oraz historię sztuki, publikował m.in. w Rzeczpospolitej i Dzienniku Gazecie Prawnej. W Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ świadczy poradnictwo prawne.
 • Agnieszka Łukowiak – psycholożka Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej ze specjalizacją społeczna psychologia kliniczna; w latach 2001-2002 Interwent Kryzysowy w MOPR Poznań; staż zawodowy w Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ. Doskonali swoje kompetencje w Ośrodku pomocy i edukacji psychologicznej INTRA. Pracuje w nurcie integracyjnym, którego osią jest psychoterapia humanistyczna. Prowadzi konsultacje indywidualne oraz grupy edukacyjne i wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz pokrzywdzonych innymi przestępstwami.
 • Agnieszka Machnowska - zastępczyni kierowniczki Pogotowia "Niebieska Linia" ds. klinicznych, psycholożka, psychoterapeutka, trenerka. Absolwentka psychologii klinicznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA oraz kursów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (CTSR). Doskonali swoje kompetencje w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuje w nurcie integracyjnym. Certyfikowana specjalistka ds. pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. Wykłada w ramach Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Prowadzi konsultacje indywidualne, zajęcia edukacyjne dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie i grupy rozwoju osobistego.
 • Agnieszka Olszewska - prawniczka, mediatorka rodzinna, trenerka szkoleniowa, pracownik Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", oraz Fundacji Aktywizacja (wcześniejsza nazwa: Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnosprawnym Ruchowo), współpracownik Komitetu Ochrony Praw Dziecka, Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, absolwentka Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, autorka wielu artykułów i publikacji (m.in. stała współpraca ze "Światem Problemów", "Niebieską Linią", "Wychowaniem w Przedszkolu", "Emocjami", Studium Prawa Europejskiego). Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, jest członkiem Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych. Posiada Certyfikat Specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie (Certyfikat Instytutu Psychologii Zdrowia PTP)
 • Daniel Przygoda - prawnik specjalizujący się w prawie karnym, rodzinnym oraz kanonicznym. Udziela pomocy prawnej w ramach Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz w ramach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej dla m. st. Warszawy. Realizował pomoc prawną w ramach projektu wzmacniania pozycji pokrzywdzonych przestępstwem finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Certyfikowany Specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie (Certyfikat Instytutu Psychologii Zdrowia PTP). Certyfikowany mediator z zakresu spraw rodzinnych (certyfikat UKSW).
 • Paulina Szczupaczyńska - kryminolożka, kryminalistyczka, specjalistka ds. PR. Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, a także Centrum Nauk Sądowych na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ odpowiada za działania promocyjne.
 • Maksymiliana Żaczek - pedagog oraz psychoterapeuta poznawczo–behawioralny w trakcie ostatniego roku certyfikacji. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo – Behawioralnej. Zajmuje się psychoterapią indywidualną dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Na co dzień pracuje z zaburzeniami rozwojowymi i emocjonalnymi (lękowymi, nerwicowymi, depresyjnymi), fobią, zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, zaburzeniami zachowania i agresji, autyzmem, trudnościami adaptacyjnymi, trudnościami w nauce, trudnościami w relacjach i problemami w komunikowaniu się rodziców z dziećmi.

Ponadto z "Niebieską Linią" stale współpracuje Zespół Wolontariuszy, którzy aktywnie wspierają nas swoim czasem, wiedzą i działaniami.