Dla świadków

Jeśli jesteś sąsiadem, znajomym, osobą z rodziny kogoś kto jest krzywdzony, lub znasz sytuację z relacji osoby pokrzywdzonej jesteś świadkiem przemocy – odpowiednio świadkiem naocznym oraz świadkiem ze słyszenia. Twoja rola jest bardzo ważna, gdyż niejednokrotnie od zachowania świadka zależy, czy osoba doświadczająca przemocy rozpocznie sięganie po pomoc.

To co możesz zrobić to:

  • Wysłuchać i uwierzyć w to co mówi osoba krzywdzona, nawet wtedy gdy to co słyszysz wydaje Ci się niemożliwe
  • Nie oceniać a wspierać  w zmaganiach ze stereotypami, które hamują przed działaniem
  • Wyrażać swoje jasne stanowisko na temat przemocy ( wobec osoby krzywdzonej oraz jeśli odważysz się wobec osoby, która stosuje przemoc) – jest to przestępstwo i nic jej nie usprawiedliwia
  • Porozmawiać z osobą doświadczającą przemocy i zaoferować jej wsparcie, którego potrzebuje – czasami będzie to rozmowa, czasami wezwanie policji w trudnym momencie
  • Zaoferować osobie doświadczającej przemocy swoją pomoc jako świadka wobec policji czy w sądzie
  • Oferując  pomoc bądź gotów jej udzielić nawet w nietypowej formie – np. towarzysz w trakcie zeznań, wizyty w urzędzie, udziel schronienia, przenocuj
  • Poinformować, że pomoc w takiej sytuacji można uzyskać wzywając Policję na interwencję, umawiając się na rozmowę ze swoim dzielnicowym, rozmawiając z pracownikiem socjalnym w Ośrodku Pomocy Społecznej, zgłaszając sytuację w szkole/przedszkolu/żłobku dziecka lub u swojego lekarza rodzinnego czy w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  • Podać numer telefonu (22) 668 70 00 (czynny cały tydzień od 8 do 20), gdzie osoba doświadczająca przemocy może porozmawiać o swojej sytuacji i zastanowić się nad możliwościami, które ma
  • Nie zniechęcać się lecz jednocześnie szanować decyzje osoby doświadczającej przemocy i zasadę małych kroków, która pozwoli wyjść z sytuacji przemocy
  • Być gotowym na bezsilność, która jest wpisana w tę sytuację, lecz nie poddawać się jej – jako świadek również masz prawo korzystać ze wsparcia psychologicznego także w naszym telefonie

Wyjątkową sytuacją jest ta, gdy przemocy doświadcza dziecko (lub osoba nieporadna ze względu na wiek, niepełnosprawność, chorobę) a Ty jesteś świadkiem

Wtedy nie musisz czekać na podjęcie działań przez inną osobę dorosłą - np. niekrzywdzącego rodzica.

Nawet posiadając jedynie podejrzenie popełnienia przestępstwa (czyli na np. domysły na podstawie zaobserwowanych, czy usłyszanych opisów sytuacji) masz obowiązek powiadomić służby powołane do ochrony dzieci – np. Policję, pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej, czy psychologa szkolnego. Pracownicy tych służb są przygotowani do tego by ustalić czy w danym domu dzieje się przemoc wobec dziecka, oraz umieją zmotywować innych niekrzywdzących dorosłych do współpracy.

Newsletter Niebieskiej Linii

Dołącz do biuletynu Niebieskiej Linii i otrzymuj wszystkie bieżące informacje o akcjach, szkoleniach, wydarzeniach oraz nowych artykułach.