Studium Przeciwdziałania Przemocy Domowej I stopnia

STUDIUM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ  I stopnia

(dawniej Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie)

Kurs podstawowy – 135 godzin dydaktycznych (4 sesje) 

 

Edycja wiosenna 2024

I sesja 25-29 MARCA 2024

II sesja 15-19 KWIETNIA 2024

III sesja 20-22 MAJA 2024

IV sesja 17-21 CZERWCA 2024

Edycja letnia 2024

I sesja 1-5 LIPCA 2024

II sesja 29 LIPCA - 2 SIERPNIA 2024

III sesja 2-4 WRZEŚNIA 2024

IV sesja 7-11 PAŻDZIERNIKA 2024

Do udziału w szkoleniu zapraszamy przede wszystkim osoby pracujące w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej (zarówno w instytucjach państwowych, jak i organizacjach pozarządowych), członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy domowej oraz grup diagnostyczno-pomocowych (pracowników pomocy społecznej, ochrony zdrowia i członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, kuratorów, policjantów, żandarmów wojskowych, pedagogów, psychologów, asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, prawników itp.). 

Program merytoryczny studium został opracowany i jest realizowany przez zespół ekspertów - certyfikowanych specjalistów i superwizorów z zakresu przeciwdziałania przemocy, którzy są praktykami na co dzień pracującymi z osobami pokrzywdzonymi przemocą, jak i stosującymi przemoc. Program odpowiada wytycznym Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dotyczącym prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy.

Udział w szkoleniu pozwoli: 

 • uzyskać lub pogłębić wiedzę na temat rozpoznawania przypadków przemocy domowej i odróżniania jej od konfliktu, zjawisk charakterystycznych dla sytuacji przemocy
 • rozwinąć umiejętności potrzebne do pracy w zespole interdyscyplinarnym i grupach diagnostyczno-pomocowych, 
 • zdobyć i pogłębić wiedzę na temat prawnych i proceduralnych rozwiązań dotyczących przypadków przemocy domowej, 
 • zdobyć umiejętności potrzebne w kontakcie z osobą doświadczającą przemocy i osobą stosującą przemoc, 
 • zdobyć umiejętności potrzebne do budowania i modyfikowania planu pomocy rodzinie dotkniętej problemem przemocy domowej, 
 • zdobyć umiejętności pracy w procedurze „Niebieskie Karty”, 
 • zdobyć umiejętności budowania narzędzi do monitorowania rodzin dotkniętych problemem przemocy i rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy. 

Zajęcia są realizowane w formie stacjonarnej w siedzibie Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ w Warszawie przy ul. Widok 24 (II piętro). 

Warunkiem ukończenia kursu jest obecność podczas wszystkich sesji i pozytywne zaliczenie testu sprawdzającego wiedzę. Absolwent kursu otrzyma dyplom ukończenia Studium Przeciwdziałania Przemocy Domowej Instytutu Psychologii Zdrowia PTP, a także zaświadczenie wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

 

TRENERKI i WYKŁADOWCZYNIE STUDIUM

 • Agnieszka Machnowska – psycholożka, specjalistka i superwizorka w zakresie przemocy w rodzinie, kierowniczka Studium Przeciwdziałania Przemocy Domowej I i II stopnia, współtwórczyni i kierowniczka merytoryczna całodobowej platformy pomocowej dla osób w kryzysie emocjonalnym 116sos.pl
 • Karolina Czarnecka - psycholożka, specjalistka i superwizorka w zakresie przemocy w rodzinie
 • Ewa Foks - psycholożka, psychoterapeutka, specjalistka i superwizorka w zakresie przemocy w rodzinie
 • Renata Durda –  specjalistka i superwizorka w zakresie przemocy w rodzinie; do stycznia 2023 r. kierowniczka Pogotowia "Niebieska Linia" IPZ
 • Maria Kuźmicz - psycholożka, specjalistka i superwizorka w zakresie przemocy w rodzinie, od stycznia 2023 r. kierowniczka Pogotowia "Niebieska Linia" IPZ
 • Agnieszka Olszewska-Dąbrowska – prawniczka i psycholożka, specjalistka i superwizorka w zakresie przemocy w rodzinie
 • Justyna Rzytki-Sroka - psycholożka, specjalistka i superwizorka w zakresie przemocy w rodzinie.

 

KOSZT KURSU 

Koszt dydaktyki imateriałów szkoleniowych wynosi 3 650 zł. 

Koszt kursu nie obejmuje zakwaterowania i wyżywienia uczestnika. 

Wpłaty można dokonać jednorazowo za udział w całym kursie lub w trzech ratach. 

Nr konta Instytutu Psychologii Zdrowia PTP dla wpłacających za kurs SPPD I stopnia: 

32 1090 1056 0000 0001 0128 5123 (Santander) 

  

REKRUTACJA 

Osoby zainteresowane udziałem w Studium Przeciwdziałania Przemocy Domowej I stopnia w edycji wiosennej proszone są o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej do 18 marca 2024 r. 

Wypełnione zgłoszenie można wysłać: 

 • mailem (a.ulatowska@niebieskalinia.pl), 
 • pocztą tradycyjną na adres: Pogotowie „Niebieska Linia” IPZ PTP, ul. Widok 24 00-023 Warszawa z dopiskiem „SPPD”. 
 • Wysłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z rezerwacją miejsca. Informację o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu bądź wpisaniu na listę rezerwową każdy uczestnik otrzyma drogą mailową. 
 • O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń oraz terminowe dokonanie płatności.  

Wszelkich dodatkowych informacji w sprawach organizacyjno-rekrutacyjnych udziela Anna Ulatowska (tel. kom.: 661 840 756).  

Artykuły z kategorii Studium Przeciwdziałania Przemocy Domowej I stopnia

Studium Przeciwdziałania Przemocy Domowej I stopnia

Ostatnie wolne miejsca

Trwają zapisy na najbliższą edycję Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (wiosna 2023).

...

czytaj dalej

Studium Przeciwdziałania Przemocy Domowej I stopnia

Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie - zapisy na kurs

Zapraszamy do udziału w kursie Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie. 

Szkolenie...

czytaj dalej

Studium Przeciwdziałania Przemocy Domowej I stopnia

Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie- zapisy na kurs

Zapraszamy do udziału w kursie Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Kurs skierowany...

czytaj dalej

Newsletter Niebieskiej Linii

Dołącz do biuletynu Niebieskiej Linii i otrzymuj wszystkie bieżące informacje o akcjach, szkoleniach, wydarzeniach oraz nowych artykułach.