ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ PRASOWĄ DOT. RATYFIKACJI KONWENCJI RADY EUROPY O ZAPOBIEGANIU I ZWALCZANIU PRZEMOCY WOBEC KOBIET I PRZEMOCY DOMOWEJ

Utworzono: 2012-05-13

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy Niebieska Linia, Fundacja Feminoteka oraz Krajowe Centrum Kompetencji (organizator kampanii "Kocham. Nie biję", "Kocham. Reaguję")

Zapraszają na konferencję pod tytułem:

„Polska pilnie potrzebuje podpisania konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej”

Cel konferencji:

Podczas konferencji przedstawimy nasze stanowisko dotyczące podpisania przez Polskę konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.  Naszym zdaniem podpisanie i ratyfikowanie konwencji Rady Europy powinno stać się sprawą priorytetową dla polskiego rządu.

Na konferencji poruszony zostanie również temat konieczności ścigania przestępstwa zgwałcenia z urzędu.

Miejsce konferencji:       Cafe Kulturalna, Plac Defilad 1 (w budynku Teatru Dramatycznego), Warszawa

Godzina:                          11:00 w poniedziałek 14 maja 2012

W konferencji udział wezmą:

Renata Durda - Kierowniczka Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy Niebieska Linia:
O psychologicznych mechanizmach przemocy wobec kobiet i przemocy domowej w kontekście wypowiedzi Ministra Sprawiedliwości

Joanna Piotrowska - Prezeska Fundacji Feminoteka:
O wpływie stereotypów płciowych na zjawisko przemocy wobec kobiet i o potrzebie jak najszybszego podpisania przez Polskę konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet:

„Konwencja Rady Europy to szansa dla Polski, by nareszcie zwrócić uwage na fakt, że stereotypy płciowe maja wpływ na przemoc wobec kobiet i temat ten włączyć do programów edukacyjnych, szkoleniowych i profilaktycznych. Kobiety pilnie potrzebują tego typu działań.”

Konrad Wojterkowski - Krajowe Centrum Kompetencji, organizator "Kocham. Nie biję", "Kocham. Reaguję":
O potrzebie wprowadzenia ścigania sprawców gwałtu z urzędu przez ustawę w trybie parlamentarnym:
„Zmiany w prawie związane ze ściganiem sprawców gwałtów, powinny zostać wprowadzone w trybie parlamentarnym, a nie ministerialnym, unikniemy wówczas długiego trybu procedowania”

prof. Monika Płatek  karnistka, kierowniczka Zakładu Kryminologii w Instytucie Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji UW.
O szkodliwości propozycji trybu ścigania gwałtu zaproponowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, o konieczności wprowadzenia trybu ścigania gwałtu z urzędu oraz o rozwiązaniach prawnych i organizacyjnych, które pozwalają uniknąć wtórnej wiktymizacji ofiar gwałtu w trakcie postępowania prokuratorskiego i sądowego:

„Dyskryminujące stereotypy nie są efektem biologii  lecz wytworem kultury. Konwencja słusznie domaga sie ich eliminacji.
Konwencja wymaga ścigania przestępstwa zgwałcenia z urzędu.
  Nie można, gdy fakt zgwałcenia zgłosi osoba trzecia pod pretekstem godności ofiary pozbawiać jej wsparcia, a sprawcę uwalniać od odpowiedzialności.”
Katarzyna Grochola  pisarka

Do pobrania:

Inf. wł.