Rocznik 2000

Nr 6/11/2000

SPIS TREŚCI

ROZWAŻANIA

 • Mellibruda Jerzy Ból i strach we wzajemnych kontaktach między rodzicami i dziećmi

PRAWO

 • Gaberle Michał Kilka uwag o niepoczytalności oraz poczytalności ograniczonej
 • Polanowski Jarosław Jeszcze o niepoczytalności

MECHANIZMY PRZEMOCY

 • Łopatkowa Maria Dzieci biją - z życia wzięte
 • Perdiki Athanasia Wewnętrzny świat ofiar przemocy domowej
 • Polkowski Tomasz Nastoletni bandyci - fragment artykułu
 • Kluczyńska Sylwia Przewodnik diagnostyczno-interwencyjny

HYDE PARK

 • Nowakowska Anna M. Laboratorium strachu

Z PRAC STUDENTÓW

 • Dzwonek Iwona Miłość rodzicielska a przemoc wobec dzieci

Z INTERNETU I ŚWIATA

 • Fenik Katarzyna Raport z Kongresu WHO
 • Staręga Adrianna Buszowanie w Internecie

OGOLNOPOLSKIE POROZUMIENIE OSÓB, ORGANIZACJI I INSTYTUCJI POMAGAJĄCYCH OFAROM PRZEMOCY W RODZINIE

 • Michalska Katarzyna Sprawozdanie z V Ogólnopolskiej Konferencji - "Powstrzymać przemoc wobec dzieci"

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

 • Podawca Marcin Przegląd badań z gminy Włochy na temat przemocy w rodzinie

Z KRAJU

NASZE LEKTURY

Nr 5/10/2000

SPIS TREŚCI

ROZWAŻANIA

 • Ks. Tarnowski Janusz Kara cielesna w świetle Biblii
 • Korczak Janusz Fragmenty z "Pracy szkolnej" 1927, nr 4

MECHANIZMY PRZEMOCY

 • Arendarska Agnieszka Być dobrym rodzicem
 • Kozłowska Anna Przyczyny zaburzeń emocjonalnych u dzieci
 • Sajkowska Monika Dlaczego je uderzyłam?
 • Skowroński Dariusz Jak oceniać wiarygodność zeznania dziecka - ofiary przemocy seksualnej
 • Garstka Tomasz Troskliwa mama M.

PRAWO

 • Polanowski Jarosław Przemoc wobec dzieci - wybrane zagadnienia i przepisy prawne
 • Łopatka Adam Kara cielesna w świetle prawa polskiego i międzynarodowego

HYDE PARK

 • Nowakowska Anna M. Rozmowa Eksperta z Mrówką
 • Alarcon Luis Arias Jak podejść do sprawcy przemocy?

Z PRAC STUDENTÓW

 • Wiraszka Katarzyna "Wyrok" Franza Kafki - przemoc w wychowaniu jako dylemat osobowości

Z INTERNETU I ŚWIATA

 • Fenik Katarzyna Raport z Kongresu WHO

Z KRAJU

OGÓLNOPOLSKIE PORZUMIENIE OSÓB, ORGANIZACJI I INSTYTUCJI POMAGAJĄCYCH OFIAROM PRZEMOCY W RODZINIE

 • Michalska Katarzyna V Ogólnopolska Konferencja Przeciw Przemocy w Rodzinie

NASZE LEKTURY

 • W numerze wykorzystano obrazy i grafiki Jamesa Abbota McNeill Whistlera

Nr 4/9/2000

SPIS TREŚCI

OGÓLNOPOLSKIE POROZUMIENIE OSÓB, ORGANIAZCJI I INSTYTUCJI POMAGAJĄCYCH OFIAROM PRZEMOCY W RODZINIE

 • Michalska Katarzyna Kampania przeciwko krzywdzeniu i zaniedbywaniu dzieci

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

 • Staszewska Anna Kolejna tragedia

PRAWO

 • Polanowski Jarosław Zrozumieć pojęcia prawne

MECHANIZMY PRZEMOCY

 • Kluczyńska Sylwia Dlaczego kobiety zostają?
 • Lasok Sabina Przemoc w szkole
 • Nikodemska Sabina Przemoc wobec dzieci - przegląd badań
 • Kluczyńska Sylwia Wskazówki do pracy interwencyjnej z dziećmi - ofiarami przemocy domowej

FUNDACJA DZIECI NICZYJE

 • Sajkowska Monika Patologia czy normalność

PREZENTACJE

 • Sasal Dorota Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Opolu

HYDE PARK

 • Nowakowska Anna. M. O sztuce konserwacji i potrzebie doradzania
 • Alarcon Luis Arias Kto tu zwariował?

Z PRAC STUDENTÓW

 • Luboń Magdalena Miłość rodzicielska a przemoc wobec dzieci

Z INTERNETU I ŚWIATA

 • Wojtasik Marcin Child Protective Services- Jak to się robi w USA
 • Fenik Katarzyna Raport z Kongresu WHO

Z KRAJU I ZE ŚWIATA

NASZE LEKTURY

Nr 3/8/2000

SPIS TREŚCI

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

 • Z badań opinii publicznej - Nasz chata skraja...

ROZWAŻANIA

 • rozmowa z dr Zdzisławem Majchrzykiem Gdy ofiara staje się katem

WARTO PRZECZYTAĆ

PRAWO

 • Polanowski Jarosław Prawo karne a prawo cywilne

SAMI O SOBIE

 • Staszewska Anna Rymarstwo czy pomaganie?
 • Zmarzlik Jolanta W przyjaznej i bezpiecznej atmosferze

MECHANIZMY PRZEMOCY

 • Kluczyńska Sylwia Kłótnie rodziców a dziecko
 • Fenik Katarzyna W oku cyklonu
 • Garstka Tomasz Konflikty między dziećmi wyzwaniem dla terapeuty
 • Jaroszewska Monika Indianie i dobry dorosły

CENTRUM PRAW KOBIET

 • Polki 2000 - na podstawie Raportu Centrum Praw Kobiet opracowała Wiesława Grochola

FUNDACJA DZIECI NICZYJE

 • Sajkowska Monika Co mówią dzieci o krzywdzeniu dzieci?

HYDE PARK

 • Alarcon Luis Metoda krótkiej piłki w szkole, wojsku, mediach
 • Nowakowska Anna M. Cierpię, piję, biję

Z PRAC STUDENTÓW

 • Polkowska Karolina Gołąb ofiarny

Z INTERNETU I ŚWIATA

 • Przemoc wobec kobiet na świecie - opracowała Wiesława Grochola

Z KRAJU I ZE ŚWIATA

NASZE LEKTURY

Nr 2/7/2000

SPIS TREŚCI

ROZWAŻANIA

 • Mellibruda Jerzy Umysł zniewalany przemocą

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY

 • Staszewska Anna Po tragedii kętrzyńskiej

MECHANIZMY PRZEMOCY

 • Kluczyńska Sylwia Konflikt czy walka?
 • Garstka Tomasz Każdy powód jest dobry?
 • Jaroszewska Monika Przemoc ma różne odmiany
 • Czapczyńska Agnieszka Grzeczni chłopcy i milutkie dziewczynki

PRAWO

 • Polanowski Jarosław Dowody w sprawie o znęcanie

SAMI O SOBIE

 • Hardejewska Zofia Stać w drugim rzędzie
 • Maresz Małgorzata Bohaterki i... inne
 • Antoniak Piotr Staram się być obecny

HYDE PARK

 • Nowakowska Anna Piekło domowe
 • Alarcon Luis Przekonania w służbie przemocy

TERAZ MY

 • Sztander Wanda Odpocznij, wycofaj się, naładuj akumulatory
 • Paszkiewicz Wanda Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Z KRAJU I ZE ŚWIATA

NASZE LEKTURY

Nr 1/6/2000

SPIS TREŚCI

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

 • Staszewska Anna Sprawa kętrzyńska

KONFERENCJA

 • Nowicki Marek Co to są prawa człowieka?
 • Sprawozdanie z IV Konferencji
 • Apel uczestników IV Konferencji

ROZWAŻANIA

 • Z Ryszardem Praszkierem rozmawia Małgorzata Jodko Po drugie pomagać

PRAWO

 • Polska Karta Praw Ofiary
 • Polanowski Jarosław "Karta" ukazuje kierunek niezbędnych zmian
 • Alarcon Luis Unikajmy pozorów
 • Staszewska Anna Nie mylić praw z pobożnymi życzeniami

MECHANIZMY PRZEMOCY

 • Sztander Wanda Jak wychować ofiarę?
 • Garstka Tomasz Ślub to nie happy end

WSPÓLNA SPRAWA

 • O istocie pomagania

Z KRAJU, ZE ŚWIATA

NASZE LEKTURY

Newsletter Niebieskiej Linii

Dołącz do biuletynu Niebieskiej Linii i otrzymuj wszystkie bieżące informacje o akcjach, szkoleniach, wydarzeniach oraz nowych artykułach.