Rocznik 2022

Nr 2/139/2022

Hałyna Kruk
***
stoisz z plakacikiem „no war”, jakby to był odpust za to,
czego już nie da się odwrócić: wojny się nie zatrzyma
jak jasnej krwi z rozerwanej arterii –
płynie wartko, pozbawiając sił i życia,
wchodzi do naszych miast uzbrojonymi ludźmi,
rozsypuje się po podwórkach wrogimi grupami dywersyjnymi,
podobnymi do śmiercionośnych kulek rtęci, których już się nie wyzbiera,
nie odda z powrotem, chyba że wyśledzą i unieszkodliwią
ci cywile menedżerowie, urzędnicy, informatycy i studenci,
których życie nie przygotowało do walk ulicznych, ale wojna uczy
w warunkach polowych – na miejscowości, do bólu znajomej, na gorąco,
do obrony terytorialnej najpierw biorą mężczyzn z doświadczeniem bojowym,
potem już nawet tych, którzy mają za sobą tylko Diunę i Fallouta,
no i jeszcze krótkie warsztaty z przygotowywania koktajli wybuchowych
u znajomego barmana. w najbliższym nocnym klubie
śpią dzieci, płaczą dzieci, rodzą się dzieci
na świat tymczasowo nienadający się do życia,
na podwórkowym placu zabaw spawają jeże kolczaste
i rozlewają śmiertelne „napoje” – rodzinnym biznesem,
całymi klanami, które wreszcie odkryły radość obcowania ze sobą
i zgodnej pracy zespołowej – wojna skraca odległość
od człowieka do człowieka, od narodzin do śmierci,
od tego, czego sobie nie życzyliśmy –
do tego, do czego okazaliśmy się zdolni
– mamo, odbierz – drugą godzinę prosi kobieta
w piwnicy bloku, uparcie i głucho,
nie przestając wierzyć w cud,
ale jej mama jest poza zasięgiem, na tym przedmieściu,
gdzie wielkie płyty ułożyły się jak tanie klocki
od masowych strzałów, gdzie wieże komunikacji jeszcze wczoraj
przestały się komunikować, gdzie świat rozerwał się na przed wojną i po
wzdłuż nierównego zgięcia plakacika „no war”,
który wyrzucisz do najbliższego śmietnika,
wracając z protestów do domu, rosyjski poeto

wojna zabija rękami obojętnych

a nawet rękami bezczynnych współczujących

Tłumaczyła: Aneta Kamińska

Hałyna Kruk  (ur. 1974) – poetka i tłumaczka. Autorka pięciu tomików poetyckich: Mandry w poszukach domu (1997), Slidy na pisku (1997), Obłyczczia poza switłynoju (2005), Spiw/isnuwannia (2013) i Dorosła (2017). Tłumaczka m.in. wierszy Wisławy Szymborskiej, Bohdana Zadury i Kazimierza Wierzyńskiego, prozy Jarosława Iwaszkiewicza, Stanisława Lema i Danuty Mostwin.

SPIS TREŚCI

DZIECI W POTRZEBIE

 • Sabina Sadecka –  Most między wczoraj a jutro – terapia traumy oparta na zasobach
 • Maksymiliana Żaczek – Straumatyzowane dzieci. Co wpływa na stopień traumatyzacji u dzieci i młodzieży?
 • Maria Kuźmicz – Pomoce terapeutyczne w pracy z dzieckiem
 • Maria Engler – Ciężkie zaburzenia przywiązania u dzieci z rodzin adopcyjnych i zastępczych
 • Monika Kamińska - Ochrona dzieci w kryzysie humanitarnym

KORZENIE ZŁA

 • Kamil Janicki – Pańszczyzna. Prawdziwa historia polskiego niewolnictwa
 • Danuta Kalinowska – Profilaktyka przemocy wobec seniorów w gminie Garwolin

PRAWO I OBYCZAJ

 • Monika Sokołowska – Problem braku wiarygodności pokrzywdzonej a zasada domniemania niewinności
 • Natalia Skoczylas – Mediacja w sprawach związanych z przemocą w rodzinie.  Perspektywa prawniczek i prawników

COVID I JEGO SKUTKI

 • Bogna Kociołowicz-Wiśniewska – Amerykański wymiar sprawiedliwości a pandemia
 • Katarzyna Kulesza – Dobrostan warszawianek i warszawiaków w pandemii

APTECZKA POMAGACZA

 • Przemysław Mućko - Wyobrażenia przydatne dla osób niosących pomoc

Nr 1/138/2022

Drogie Czytelniczki i drodzy Czytelnicy!

Szkody, straty i koszty. To pojęcia, wokół których osnuta jest tematyka tego numeru „Niebieskiej Linii”. Po 2 latach pandemii skala kosztów jest wciąż trudna do oszacowania, bo - poza tym co już wiemy - w przyszłości zapłacimy za to, czego jeszcze o dalekosiężnych skutkach pandemii nie wiemy. I na pewno straty te nie będą się zawierać tylko w obszarze szkód zdrowotnych. Wskazuje na to choćby raport UNICEF o szkodach w populacji dzieci i młodzieży, do którego odwołuje się w swoim artykule dr Marek Michalak.

Podobnie rzecz ma się ze stratami wynikającymi z doświadczania przemocy domowej. Poza szkodami w „tu i teraz” zwykle jest także cały obszar strat dalekosiężnych, rozłożonych na lata, kiedy przemoc teoretycznie rzecz biorąc ustaje. O tym opowiada bardzo poruszająca historia bohaterki artykułu Hanny Węgrzynowicz. Nie bez powodu raport Światowej Organizacji Zdrowia z 2013 roku nazywał przemoc wobec kobiet światową epidemią.

Wiarę, że kilka dekad pracy nad zmniejszeniem skali przemocy domowej w Polsce przyniosło efekty, dają publikowane w tym numerze zalecenia GREVIO, czyli Komisji Ekspertów ds. wdrażania Konwencji Stambulskiej. Eksperci wskazują, gdzie Polska ma braki czy obszary do doskonalenia systemu przeciwdziałania przemocy domowej, ale to wskazówki na istniejącej już mapie częściowo zabudowanego i monitorowanego terenu. Możemy być dumni, że się do tego przyczyniliśmy.

Nie wiem jak Państwo, ale ja wchodzę w 2022 rok z silną wiarą w koniec epidemii wywołanej przez koronawirus. Lepiej lub gorzej, przetrwaliśmy ten trudny czas. Choć smutnych, rozdzierających serca pożegnań było zbyt wiele. W tym numerze żegnamy błękitnooką, z pięknym głosem i piękną osobowością Basię Leszczyńską z Opola. Trudno się z tym odejściem pogodzić.

To, co możemy robić, to działać zgodnie z wytycznymi GREVIO i z pamięcią o osobach takich jak Basia, by wspólnie realizować marzenia o tym, że życie bez przemocy jest możliwe. 

Renata Durda

SPIS TREŚCI

POŻEGNANIE

 • Wierzyła w życie bez przemocy. Pożegnanie Barbary Leszczyńskiej

WYSOKIE KOSZTY PRZEMOCY

 • Hanna Węgrzynowicz – Wysoka cena za godne życie. Opis przypadku i procesu pomagania osobie doznającej przemocy w rodzinie
 • Karolina Zajdel – Przemoc ekonomiczna wobec kobiet
 • Aneta Gawełek – Wstyd u mężczyzn doświadczających przemocy – konsekwencja stereotypu męskości
 • Anna Maria Nowakowska – Stan umysłu

PANDEMIA SZKÓD U DZIECI

 • Marek Michalak – Czas pandemii – skutki izolacji dzieci i młodzieży
 • Maria Engler – Zaburzenia przywiązania u dzieci z rodzin adopcyjnych i zastępczych
 • Przemysław Mućko – Wyobrażenia wspierające rozpoznawanie własnych potrzeb
 • Katarzyna Kulesza – Dzieci pokrzywdzone przestępstwem w systemie pomocy

 REKOMENDACJE DLA SYSTEMU POMOCY

 • Zalecenia GREVIO dla Polski
 • Rzecznik Praw Obywatelskich o tzw. alienacji rodzicielskiej

Newsletter Niebieskiej Linii

Dołącz do biuletynu Niebieskiej Linii i otrzymuj wszystkie bieżące informacje o akcjach, szkoleniach, wydarzeniach oraz nowych artykułach.