Rocznik 2024

Nr 1/150/2024

Drogie Czytelniczki i drodzy Czytelnicy!

Jutro – 15 lutego 2024 – w życie wchodzą niektóre przepisy ustawy tzw. Kamilkowej. Do 15 sierpnia będziecie mieć czas, aby opracować i wdrożyć Standardy Ochrony Małoletnich. Pamiętajcie, że krąg podmiotów zobowiązanych do ich przyjęcia jest naprawdę szeroki. To każdy organizator działalności: oświatowej (czyli osoby prowadzące działalność gospodarczą jako korepetytorzy także), opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej, religijnej (tak, kościoły także!), artystycznej (chóry, domy kultury, teatry, kina itd.), medycznej, rekreacyjnej, sportowej, każdej związanej z rozwijaniem zainteresowań małoletnich. Także podmioty świadczące usługi hotelarskie, turystyczne oraz prowadzące miejsca zakwaterowania zbiorowego. Oraz zakłady pracy, gdzie praktyki odbywają osoby poniżej 18. roku życia.

„Niebieska Linia” IPZ od ponad 3 lat posiada Politykę Ochrony Dzieci – jej opracowywanie i wdrażanie było procesem, w który zaangażowanych było wiele osób z zespołu i spoza niego. To była dobra okazja do dyskusji o bezpieczeństwie dzieci, ale też o naszym podejściu do tego, co pomaga, a co może ograniczać nasze zaangażowanie w pomaganie dzieciom.

Potraktujcie proces wdrażania standardów jako okazję, a nie żmudny obowiązek.

Od jutra powinny także pojawić się kwestionariusze do szacowania ryzyka zagrożenia dla życia lub zdrowia dziecka służące stwierdzeniu zasadności zapewnienia dziecku ochrony podejmowanej na podstawie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, czyli z inicjatywy pracownika socjalnego. Niestety minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego nie przygotował stosownego rozporządzenia i kwestionariuszy brak. Oby ten stan nie przeciągał się zbyt długo.

My nie spóźniamy się z nowym numerem „Niebieskiej Linii”. Przygotowaliśmy dla Was pakiet ciekawych artykułów zarówno dotyczących pracy z parami w kryzysie (temat kontynuujemy od roku), jak i pracy z psychicznymi skutkami doznawanej przemocy.

Dla członków i członkiń powołanych jesienią 2023 roku zespołów interdyscyplinarnych przygotowaliśmy kompendium podstaw działania z garścią praktycznych wskazówek. Dobre praktyki będziemy opisywać w 2024 roku na łamach „Niebieskiej Linii” także dla członków i członkiń grup diagnostyczno-pomocowych.

                                                                          Pożytecznej lektury!

Renata Durda

 

 

Spis treści do numer 1/150/2024

 

SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

  1. Renata DurdaVademecum dla członkiń i członków zespołów interdyscyplinarnych
  2. Ewa Bilska – Szkoląc mundurowych. Skuteczne interwencje Policji i Żandarmerii Wojskowej z użyciem procedury „Niebieskie Karty”

OKIEM PSYCHOLOGA

  1. Joanna Gzyra-Iskandar – Przemoc poseparacyjna
  2. Aneta Gawełek – W krainie fantazji. Doznawanie przemocy a choroba psychiczna
  3. Paulina Pawlak – Adaptacja do przemocy
  4. Anna Nowakowska – Nigdy mnie nie uderzył
  5. Przemysław Mućko – Trudności w pracy z krzesłami. Jak je przezwyciężyć?

WARSZTAT PRACY Z PARAMI

  1. Sylwia Kita – Psychoterapia integracyjna w pracy ze złoszczącą się parą
  2. Sebastian Pluta – Para z problemem przemocy. Różne podejścia i programy terapii, cz. 1

Z TERENU

  1. Tadeusz Pulcyn – Stowarzyszenie DROGA w Olsztynku

 

Newsletter Niebieskiej Linii

Dołącz do biuletynu Niebieskiej Linii i otrzymuj wszystkie bieżące informacje o akcjach, szkoleniach, wydarzeniach oraz nowych artykułach.