Rocznik 2005

Nr 6/41/2005

SPIS TREŚCI

10 LAT "NIEBIESKIEJ LINII"

 • Jerzy Mellibruda Polska przemoc domowa - problemy, wyzwania i poszukiwanie rozwiązań
 • Małgorzata Maresz Nigdy w życiu
 • Katarzyna Fenik Moje pogotowie

MEDYCYNA

 • Joanna Cielecka-Kuszyk Medyczne aspekty przemocy i pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie

PRAWO

 • Monika Płatek W drodze
 • Jarosław Polanowski Zostałem do dzisiaj

EDUKACJA

 • Monika Sajkowska Zły dotyk w mediach Medialna widoczność problemów krzywdzenia dzieci
 • Renata Durda Właściwe dać rzeczy słowo czyli o kampaniach społecznych

POLITYKA SPOŁECZNA

 • Katarzyna Michalska Od deklaracji do ustawy
 • Niebezpieczny związek z Joanną Mikułą - dyrektorem PARPA rozmawia Renata Durda

PREZENTACJE

 • Renata Durda Pogotowie - teraz i jutro
 • Ilona Anczarska Opowieść o gęsiach
 • Marta Ziemska Niebieska nitka

POROZUMIENIE

 • Monika Czyżewska Porozumienie "na rzecz"

PISMO "NIEBIESKA LINIA"

 • Joanna Burek 7 lat i trochę pisma

Nr 5/40/2005

SPIS TREŚCI

MĘŻCZYŹNI A PRZEMOC

 • Tomasz Witkowski Porządek dominacji Męska hierarchia czy kobiecy egalitaryzm
 • Z Ireneuszem Kaczmarczykiem rozmawia Renata Durda Chłopcy z Placu Broni O męskiej sile i godności
 • Krzysztof Arcimowicz Męska przemoc, agresja i władza
 • Wojciech Kruczyński Wyrok czy diagnoza? czyli jak traktować sprawcę przemocy domowej
 • Monika Stawiarska-Lietzau Roztropność a ryzyko Różnice płciowe w podejmowaniu ryzyka
 • Alicja Głębocka, Anna Hełka Metroseksualni O czym pisze męska prasa?
 • Anna Dodziuk Ojcowie i alkohol

PREZENTACJE

 • Wojciech Kruczyński Belgijska - nowy przyczółek

FORUM

 • Elżbieta Leśniak Gdzie szukać pomocy?
 • Ewa Mażul Rozumiejący przepływ O metodzie Marshalla Rosenberga
 • Kamil Miszewski Kobieta złodzieja...

Z KRAJU I ZE ŚWIATA

NASZE LEKTURY

Nr 4/39/2005

SPIS TREŚCI

 • Z Katarzyną Kądzielą rozmawia Renata Durda Mamy instrument
 • Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

ZAGUBIONE DZIECI

 • Dorota Iwaniec W kącie
 • Ilona Lelito Urodzeni buntownicy w szkole
 • Beata Majewska, Robert Kohler Dzieci, my i psy Psy w terapii dzieci agresywnych i doświadczających przemocy
 • Agnieszka Wrzesień Sieciaki kontra Sieciuchy Działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci w internecie
 • Sabina Lasok-Chwiedoruk Przyjazne miejsce

PRZEMOC A PIENIĄDZE

 • Grażyna Mendecka Agresywna bieda
 • Sylvia Walby Ile kosztuje przemoc? Badania brytyjskie

PRAWO

 • Program potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinach w szczególności z problemem alkoholowym z 25.02.2005roku.
 • Jacek A. Świeca Prawa dziecka przed sądem
 • Edyta Skwarzyńska Przemoc wobec osób starszych w Wielkiej Brytanii
 • Katarzyna Bochenek-Cichoń Wyjście ostateczne

Z KRAJU I ZE ŚWIATA

NASZE LEKTURY

Nr 3/38/2005

SPIS TREŚCI

ZABURZENIA U DOROSŁYCH

 • Anna Jakubowska-Winiecka Grzechy zaniechania Zaburzenia psychosomatyczne u ofiar przemocy domowej
 • Sylwia Kluczyńska Poza normą
 • Theodore Millon, Roger Davis Odmiany osobowości zależnej Fragment książki "Zaburzenia osobowości we współczesnym świecie"
 • Jadwiga Jakrzewska Osobowość ofiary przemocy małżeńskiej a jakość związku partnerskiego

ZABURZENIA U DZIECI

 • Bibianna Mossakowska, Krzysztof Marach Nie potrząsaj! Złamania śródstawowe u niemowląt, a zespół dziecka maltretowanego
 • Monika Biała Trudne dzieci
 • Katarzyna Fenik Wtedy czułam jakąś grozę... Powstawanie zaburzeń osobowości u dzieci krzywdzonych

NIEZWYKŁE DZIECI

 • Ilona Lelito Urodzeni buntownicy
 • Paweł Gadzina Był sobie chłopiec
 • Robert Gorczyca Rafał i inni Praca z dzieckiem z ADHD

PRAWO

 • Magdalena Grudziecka Mediacja - rozwiązywanie konfliktów bez przemocy Polemika z artykułem Lidii Pustkowiak Mediacja raz jeszcze z numeru 2/37/2005 "Niebieskiej Linii"
 • Magdalena Pietruszka Bezpieczeństwo dzieci w Europie
 • Bibiana Mossakowska Kobiety o prawach dzieci

Z KRAJU I ZE ŚWIATA

NASZE LEKTURY

Nr 2/37/2005

SPIS TREŚCI

W PUŁAPCE STEREOTYPÓW

 • Dorota Pankowska Role płciowe a przemoc
 • Joanna Chrzanowska Alienacja ofiar a stereotypy
 • Anna Cholewicka W niewoli przekonań: Męskość i kobiecość a przekonania o wykorzystywaniu seksualnym dzieci
 • Tomasz Kasprzak Żydzi, masoni, cykliści - stereotypy w polskiej kulturze
 • Elżbieta Napora Skrzydła i korzenie

PRAWO

 • Rządowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • Lidia Pustkowiak Mediacja raz jeszcze

BADANIA

 • Agnieszka Riahi Pierwsza linia frontu: Postawy, doświadczenia zawodowe i kompetencje profesjonalistów pomagających ofiarom przemocy

FORUM

 • Kamil Miszewski Przemoc w kryminale
 • Joanna Kuzebska Przywrócić dzieciństwo

Z KRAJU I ZE ŚWIATA

NASZE LEKTURY

Nr 1/36/2005

SPIS TREŚCI

RODZINNA SZKOŁA PRZETRWANIA

 • Barbara Błaż-Kapusta Porządek z chaosu
 • Grażyna Mendecka Miedzy spójnością a agresją
 • Elżbieta Napora Z kompasem czy bez
 • Grażyna Mendecka Nowa świadomość: Kary w rodzinie pochodzenia i prokreacyjnej

FORUM PRAKTYKÓW

 • Michael Smith sj Między ojcem a synem
 • Małgorzata Maresz Figowy liść
 • Robert Gorczyca, Izabela Klimek Magda z innego kraju

BADANIA

 • Katarzyna Kurza Za zamkniętymi drzwiami
 • Dariusz Gaj U nas w Rzeszowie

Z KRAJU I ZE ŚWIATA

NASZE LEKTURY

Newsletter Niebieskiej Linii

Dołącz do biuletynu Niebieskiej Linii i otrzymuj wszystkie bieżące informacje o akcjach, szkoleniach, wydarzeniach oraz nowych artykułach.